22. december 2021

I takt med at 2021 nærmer sig sin afslutning, udfører vi de sidste tag- og facaderenoveringsarbejder på den fredede bygning Villa Rex.
 
Her har vi, i samarbejde med rådgivere fra ABC Rådgivende Ingeniører og Kulturarvsstyrelsen, nænsomt renoveret zinktag og facader, genopfrisket adskillige bladguldsdekorationer samt genmonteret spiret, som har ligget på lager i mange år.
 
Arbejdet har taget 3 måneder og er foregået under hensyntagen til husets løbende anvendelse i forbindelse med kurser og festlige arrangementer.
 
En flot afslutning på året i samarbejdet med vores fantastiske bygherre på Kurhotel Skodsborg.