01. januar 2022

Det glæder os at byde velkommen til Alexander Baadh, som pr. 1. december 2021 er tiltrådt stillingen som kvalitets- og arbejdsmiljøkoordinator, og som, udover hans faste opgaver, skal gå forrest i forbindelse med implementeringen af vores strategi for bæredygtighed og grøn omstilling.

Alexanders karriere indenfor byggebranchen startede med en uddannelse som tømrer, dernæst som bygningskonstruktør og siden endt uddannelse, har Alexander været beskæftiget i forskellige roller indenfor områderne kvalitet og arbejdsmiljø, primært for offentlige bygherrer.

Vi ser frem til samarbejdet med Alexander og håber, at vores kunder, samarbejdspartnere, underentreprenører og leverandører vil tage vel imod ham.

Alexander kan kontaktes på e-mail: ab@trorodentreprise.dk eller mobil: +4530742625.