09. marts 2021

Vi byder velkommen til Martin Dremstrup Larsen, som er tiltrådt stillingen som byggeleder pr. 1. marts .

Martin har været med os fra virksomhedens start i 2017, da han har arbejdet som tømrersvend i vores egenproduktion. Martin blev tidligere udlært hos vores tømrermester Peter Fejersen, som han har arbejdet sammen med siden 2009.

Martin evner at varetage den overordnede afvikling af opgaver og overholdelse af deadlines på en motiverende og effektiv måde, ligesom han grundigt sørger for, at arbejdet altid er udført med kvalitet for øje.

Martin kan kontaktes via e-mail mdl@trorodentreprise.dk eller mobil +45 60132420.